loader image

İş Sağlığı ve Güvenliği

Özdemirler; çevreye duyarlı, yüksek teknolojili, dünya standartlarında bir üst yapı kurarken güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya, etkinliklerde çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeye ve sürekli iyileştirme yoluyla müşteri memnuniyetini sağlamaya ve sürdürmeye kendini adamıştır.

Özdemirler aşağıdaki ilkelere bağlı kalır;

•İnsani değerleri anlayan bir iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetim sistemi çerçevesinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

• Çevre kirliliğini, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme ilkelerine uygun çalışmak,

• İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklere, uluslararası standartlara ve etik kurallara uygun

• Sistematik ve yaratıcı bir yönetim anlayışını benimsemek,

• Ölçülebilir yıllık iş sağlığı, güvenliği ve çevre hedefleri belirlemek,

bu hedefleri tüm çalışanlarla paylaşmak ve tam katılımı teşvik ederek bu hedeflere ulaşmak.